<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>

歡迎來到 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司
全國咨詢熱線: 020-123456789
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

新聞中心
Wozniacki tái xu?t ?n t??ng

Wozniacki th?a nh?n b?n than kh?ng k? v?ng th?ng trong tr?n ??u tr? l?i WTA Tour. C? c?m ?n gia ?ình,áixu?t?nt?? ??c bi?t là hai con, ?? c? v? t? khán ?ài. Tay v?t ?an M?ch tr?i qua qu?ng ngh? dài ba n?m tám tháng, sinh hai con, tr??c khi th?ng báo tr? l?i vào tháng tr??c.

Rogers Cup là s? ki?n Wozniacki góp m?t ?? kh?i ??ng cho M? M? r?ng – n?i c? hai l?n vào chung k?t n?m 2009 và 2014. Gi?i g?n nh?t Wozniacki tham d? là Australia M? r?ng 2020, cách ?ay 1.293 ngày. Wozniacki s? ??u nhà v? ??ch Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova ? vòng hai.

Wozniacki trong tr?n g?p Birrell ? vòng m?t WTA Rogers Cup h?m 8/8. ?nh: BT

Wozniacki trong tr?n g?p Birrell ? vòng m?t WTA Rogers Cup h?m 8/8. ?nh:BT

"T?i r?t vui và h?i m?t", Wozniacki phát bi?u sau khi v??t qua Birrell chi?u 8/8. "T?i vui khi l?i ???c ch?i tr??c ?ám ??ng. ? tu?i 33, t?i th?y thú v? khi ?i tour cùng các con. Chúng s? ???c tr?i nghi?m ?i?u mà t?i ?? có trong nh?ng n?m tr??c. ???c ch?i ? các qu?c gia khác nhau th?t tuy?t v?i".

Wozniacki v?n gi? ???c dáng ng??i và s? linh ho?t nh? tr??c lúc ngh? thi ??u. C? t? ra nhanh nh?n khi ??u nh?ng lo?t ??i c?ng cu?i san v?i Birrell – ??i th? ??ng 115 th? gi?i. Wozniacki tr?i h?n h?n ??i th? ? kh? n?ng giao bóng, v?i t? l? ghi ?i?m t? giao bóng m?t 59%, c?u sáu trong tám break-point.

Nhà v? ??ch Australia M? r?ng 2018 cho bi?t b?n than v?n t?p luy?n trong th?i gian ngh? thi ??u. C? g?n ?ay c?m th?y th? tr?ng và c?m giác bóng t?t nên quy?t ??nh tr? l?i WTA Tour. Wozniacki t?ng v? ??ch Rogers Cup 2010 và d? gi?i n?m nay nh? vé ??c cách.

Wozniacki tái xu?t ?n t??ng  Wozniacki tái xu?t ?n t??ng

Di?n bi?n tr?n Wozniacki - Birrell ngày 8/8.

M?c tiêu c?a Wozniacki n?m nay là làm quen tr? l?i v?i san ch?i chuyên nghi?p, th? s?c ? M? M? r?ng, tr??c khi nh?m ??n Olympic 2024 t?i Paris. Wozniacki cho bi?t c? kh?ng d? ??nh ch?i bao lau. Tay v?t t?ng giành 30 danh hi?u WTA ?ùa r?ng có th? tranh th? thi ??u vài n?m, t?i khi các con c?n ???c ??a ?ón ??n tr??ng.

"T?i khao khát giành thêm m?t Grand Slam", Wozniacki nói v? m?c tiêu cho l?n tr? l?i này. "T?i v?n th?y h?i h?p nh? tr??c kia. T?i ngh? b?n than có c? h?i v? ??ch M? M? r?ng và Australia M? r?ng, nh?ng n?i t?i th??ng ch?i t?t trong quá kh?".

Qu?n v?t n? t?ng ch?ng ki?n Kim Clijsters hai l?n tuyên b? gi?i ngh? vào 2007 r?i 2012, nh?ng sau ?ó ??u tái xu?t và giành thêm ba Grand Slam.

Vy Anh

?
友情鏈接
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

0.0845

Copyright © 2023 Powered by 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司   sitemap
精品视频在线_午夜精品在线观看_三级毛片在线观看_欧美三级片在线看
<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>