<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>

歡迎來到 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司
全國咨詢熱線: 020-123456789
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

新聞中心
Nhi?u ti?p viên hàng kh?ng bán dam nghìn USD ? Sài Gòn

Ngày 10/8,?uti?pviênhàngkh?ngbándamnghìnUSD?SàiGò H?nh, 26 tu?i, b? Phòng C?nh sát hình s? (PC02) C?ng an TP HCM b?t v? hành vi M?i gi?i m?i dam.

V? Th? M? H?nh t?i c? quan ?i?u tra  V? Th? M? H?nh t?i c? quan ?i?u tra

V? Th? M? H?nh t?i c? quan ?i?u tra. Video: Nh?t Vy

T?i 9/8, trinh sát PC02 ph?i h?p C?ng an qu?n 1 ki?m tra khách s?n trên ???ng Lê Th? Riêng, ph??ng B?n Thành, b?t qu? tang 4 c? gái ?ang bán dam.

C?ng an cho hay 3 trong s? này là ti?p viên hàng kh?ng, c? còn l?i là hot girl kiêm ng??i m?u ?nh.

4 c? khai ???c H?nh r? tham gia bán dam v?i giá 1.000 USD m?t l?n, giá t?ng g?p 3 l?n n?u qua ?êm. H?nh nh?n ti?n c?a khách và s? gi? l?i "phí m?i gi?i" 7 tri?u ??ng m?i l?n.

H?nh t?i c? quan ?i?u tra. ?nh: Nh?t Vy

V? Th? M? H?nh t?i c? quan ?i?u tra. ?nh: Nh?t Vy

H?nh khai v?a ngh? làm ti?p viên hàng kh?ng vài tháng tr??c, hi?n qu?n ly kho?ng 30 c? gái là ??ng nghi?p các h?ng, hot girl, ng??i m?u... Khách liên h? v?i H?nh th?ng qua các ?ng d?ng m?ng x? h?i ?? th?a thu?n giá. Khi ch?t ??a ?i?m mua dam là khách s?n ho?c resort, H?nh s? thuê ?t? h?ng sang ??a các c? gái ??n.

Theo c? quan ?i?u tra, ngoài vi?c m?i gi?i, H?nh c?ng bán dam. H?nh xay d?ng hình t??ng ng??i thành ??t trên m?ng x? h?i v?i h?n 300.000 l??t theo d?i. H?nh ph? tr??ng cu?c s?ng sang ch?nh; du l?ch nh?ng n?i n?i ti?ng; mua s?m ?? hi?u ??t ti?n nh?m chiêu d? các c? gái vào ???ng day.

Khách c?a ???ng day ch? y?u ? Hà N?i, TP HCM, Bà R?a - V?ng Tàu... C? quan ?i?u tra ban ??u ??c tính H?nh ?? thu l?i b?t chính trên m?t t? ??ng.

C? quan ?i?u tra ?ang m? r?ng v? án, kêu g?i nh?ng ng??i liên quan, giúp s?c cho H?nh ra ??u thú.

Qu?c Th?ng

?
友情鏈接
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

0.0912

Copyright © 2023 Powered by 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司   sitemap
精品视频在线_午夜精品在线观看_三级毛片在线观看_欧美三级片在线看
<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>