<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>

歡迎來到 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司
全國咨詢熱線: 020-123456789
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

新聞中心
Giám ??c nhà th?u ph? và c?ng ty b?o v? 'h?p tác ?n tr?m'

Bà Thùy,ám??cnhàth?uph?vàc?ngtyb?ov?h?ptác?ntr? 32 tu?i, Giám ??c TNHH ki?n thi?t c?ng trình Thái S?n, cùng 6 ng??i b? kh?i t?, t?m giam ?? ?i?u tra hành vi tr?m c?p tài s?n c?a Nhà máy nhi?t ?i?n BOT H?i D??ng.

C?ng ty do bà Thùy làm giám ??c ?? liên doanh v?i m?t ??n v? n??c ngoài ?? làm nhà th?u ph?. Trong quá trình thi c?ng t?i Nhà máy nhi?t ?i?n BOT H?i D??ng, bà Thu? b? cáo bu?c thuê ng??i tr?m c?p ?ng thép ch?u nhi?t.

N? giám ??c ch? m?u tr?m c?p ?ng thép c?a nhà máy BOT. ?nh: C?ng an cung c?p

N? giám ??c Nguy?n Th? Thu?. ?nh: C?ng an cung c?p

Theo ?i?u tra, tháng 1, bà Thùy thuê các nghi can L?u H?u Vi?n, Nguy?n V?n Tu?n, Nguy?n V?n V??ng, Hoàng V?n B? và c?t hàng rào c?a nhà máy, rút ?ng thép ??a v? kho c?a C?ng ty Thái S?n. M?i l?n th?c hi?n, bà Thùy tr? c?ng b?n ng??i t? 200.000 ??ng ??n 500.000 ??ng.

Toàn b? s? thép tang v?t, bà Thùy bán cho ?ng Hi?n, ? huy?n Thanh Hà, t?nh H?i D??ng, l?y h?n 8,5 t? ??ng.

Theo c? quan c?ng an, nghi can V? V?n Minh, phó giám ??c m?t c?ng ty tham gia b?o v? nhà máy và Ph?m V?n Tr??ng, ??i tr??ng b?o v? c?ng trình, ?? th?ng ??ng, ch? ??o c?p d??i kh?ng ki?m tra ng??i và xe c?a phía bà Thùy khi nh?ng ph??ng ti?n này ra vào c?ng tr??ng mang ?ng thép ?i bán.

Lê Tan

?
友情鏈接
聯系我們

地址:聯系地址聯系地址聯系地址

電話:020-123456789

傳真:020-123456789

郵箱:admin@aa.com

0.0751

Copyright © 2023 Powered by 南昌中考沖刺班-南昌高考沖刺班-南昌全品教育咨詢有限公司   sitemap
精品视频在线_午夜精品在线观看_三级毛片在线观看_欧美三级片在线看
<acronym id="2as1p"></acronym>

<button id="2as1p"></button>

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><strike id="2as1p"></strike></dfn></strike>

<p id="2as1p"><xmp id="2as1p">

<button id="2as1p"></button>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"></dfn></strike>

<strike id="2as1p"><dfn id="2as1p"><track id="2as1p"></track></dfn></strike>